قالب وبلاگ تم اسكين قــَشَـنــگتَـریــنــهــای مــا دوتـــا                                          

 قــَشَـنــگتَـریــنــهــای مــا دوتـــا

  بشنو صدای نفسهایم را که با هر نفس میگویم دوستت دارم عشقم

 

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که

از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!

و اون بدون معطلی بگه:

فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…

اينـقدهـ كيـف ميـدهـ بَعد جوآب دادن بهـ سـوال بآلايـي تـو بَخل عـجقت گـم شي smile
لـوس لوسـي بآزي در بـياري وآي دلـم خـواستـ
 وَ مـن هـَمچنانـ بيـكـآر در خونـه ميـچَرخَمـدست تو دماغ
كَلافهـ شـدَمـ بهـ خدا
نيـمايي هـم امتحـان دآرهـ رَفتهـ تـو كتـابا مَـگهـ ميـشهـ درِشـ آورد دیگه دوستت ندارم
خـستهـ نبـآشي عشقـمـچماق
 

تاريخ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392سـاعت  18:11 نويسنده فــرشــتــه بـــآنـــو| |
           
 
44 Yellow Rice Ball Emoticonsقـشـنـگ تــریــن حسِ دنـیــا وقــتــیــه کــه بــه یــکــی مــیــگـی

فـلــان چــیــزو یــادت مــیــاد ؟

بــعـد اون مــیــگــه ...

مگــه مــیــشــه یــادم بـــره ؟

ایــنــجــاسـت کــه آدم کـلی ذوق مـیـکـنـه44 Yellow Rice Ball Emoticons

آخ چهـ لذتي دارهـ خاطراتـ تلخ و شيرينـ دو نفــريـ رو واسهـ هم يادآوريـ ميكنـيم

بآ هَم خاطراتـ و بچهـ بآزيـ و سوتيايـ زيآديـ بآ هَم داشتيم 

الانـ كع واسهـ هَم تعريفـ ميكنيم مَن از خندهـ سرو تهـ ميشَم   

اَكثر اينـ سوتيآ از طرفـ مَن بـود و بَچه ام همَشـ اين مدلي بـود  بوخداااخودزنی 
الانـم دستهـ كمي از اونـ موقع ندارمـ واآآلاگل
تاريخ پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392سـاعت  11:9 نويسنده فــرشــتــه بـــآنـــو| |
           
 

اس ام اس روزپدرپـدر جان باش و با بودنـتـ بآعثـ بودنـ من باش

روزت مبـارکتبريكِ مَخصوص واسهـ نفسم 


مامان بابا نینی (1)


دوســـــت دارم :
مثلا" یه پســــــــــــر داشته باشیم
چشمــــــاش شبیه من
خنـــده هاش شبیه تـــــــو باشه
باهات مــــــردونه حرف بزنـــــه
ادکـــــلن تــــــــــــــو رو بزنه
موهاشو مثل تــــــــــو درس کنه
پیراهــــنای تــــــــو رو بپوشه
بیاد پیشم بهم بگـــــه :
" مـــــامــــان خوش تیپ شـــــدم؟؟؟؟"
منم بخندم و به تــــــــــو نگا کنم ♥


واهـاي خـعلي وقـته آپـ نكـردمـ ، واهاي دلمـ از عكس بالايي خواستـ 
ديگهـ تصـميم گـرفتمـ زود زود آپـ كنمـ 
مرد من نيما جونمـ روزتـ مباركـsmile

تاريخ پنجشنبه دوم خرداد 1392سـاعت  11:13 نويسنده فــرشــتــه بـــآنـــو| |
           
قالب های مهیس و حمید